Op de agenda!

Algemene Ledenvergaderingen

De bij de Aannemersfederatie aangesloten branche-organisaties komen minimaal 1x per jaar bij elkaar in een Algemene Ledenvergadering. Deze ALV van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra wordt gevormd door alle bestuursleden van de aangesloten brancheorganisaties.

Agenda’s en verslagen zijn voor de leden beschikbaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gebouw in aanbouw