12 branches: “bundeling veiligheidsinitiatieven noodzaak

Er heersen zorgen over het grote aantal verschillende veiligheidsinitiatieven. Dat bleek een breed gedragen standpunt van 12 brancheorganisaties die elkaar hierover onlangs ontmoetten. Zij pleiten er bij Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) en SSVV (schemabeheerder VCA) voor dat een en ander efficiënter en minder belastend wordt georganiseerd. Wat er in hun optiek op neerkomt dat alle veiligheidsinitiatieven worden gebundeld tot één breed gedragen initiatief.

Naar aanleiding van geluiden ‘uit het veld’ rondom de implementatie van ‘Veiligheid in Aanbesteding’ (ViA), de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder, SCL) spraken 12 collega-brancheorganisaties elkaar met de vraag of bij hun achterban vergelijkbare zorgen heersen. Dit bleek breed te leven. Dit leidde tot een gezamenlijke brief aan GCVidB namens branches. Het volledige nieuwsbericht en de door de 12 branches verstuurde brief treft u hier aan. 

 

 

 

 

19 oktober 2021