In het menu 'ledenbulletin' is een extra ledenbulletin opgenomen in verband met de totstandkoming van het protocol ' Samen veilig doorwerken'.