Betalingstermijnen van overheden en grote opdrachtgevers moeten nog verder verbeteren. Helaas blijkt uit onderzoek dat mkb-aannemers nauwelijks effect merken van de huidige wetgeving en boetes bij te lange betalingstermijnen. Het lijkt er zelfs op dat sommige opdrachtgevers hun termijnen oprekken. Het kan niet zo zijn dat mkb-aannemers ‘kredietverstrekkers’ van overheden en grote bedrijven zijn en daardoor zelf in financiële problemen komen. AFNL en NOA hopen dat het wetsvoorstel dat de wettelijke termijn ook voor grote bedrijven naar 30 dagen brengt, snel door beide Kamers wordt behandeld. Liefst samen met de bevindingen van de Autoriteit Consument en Markt, die sinds januari jl. de naleving van betaaltermijnen inventariseert. Overigens blijkt de renteboete in de praktijk lastig te zijn. Als een mkb-bedrijf zelf zijn opdrachtgever de renteboete moet opleggen, is het de vraag of dit werkt daar dit direct invloed heeft op de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer.

Tenslotte hopen AFNL en NOA dat het ministerie van EZK ook kijkt naar het oprekken van offertetermijnen door overheidsopdrachtgevers (gemeenten en provincies, e.a.), die eveneens leiden tot oprekking van betalingstermijnen richting mkb-aannemers. De pilots van MKB INFRA kunnen hierbij uitgangspunt voor beleid zijn. Deze pilots met gemeenten hebben inmiddels tot positieve resultaten voor zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers geleid en de methodiek verdient uitrol naar andere overheidsopdrachtgevers.