Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans ( WAB) per 1 januari aanstaande betalen werkgevers vanaf dan een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract. Om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie in plaats van het hoge tarief, moet de werkgever in zijn administratie een door werkgever en werknemer getekende schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben die voor onbepaalde tijd is en die geen oproepovereenkomst is. Veel ondernemingen hebben deze overeenkomst niet. Bijvoorbeeld omdat een contract voor bepaalde tijd ooit stilzwijgend is overgegaan naar een vast dienstverband, of omdat het contract jaren geleden verloren is gegaan. Gebruik daarom een addendum. Dat is een schriftelijke aanvulling, waardoor er niet een gehele nieuwe arbeidsovereenkomst hoeft te worden opgesteld. Zorg dat het addendum door de betrokken partijen wordt ondertekend en bewaar het in uw administratie.

Speciaal voor haar leden heeft AFNL een addendum gemaakt, klik hier om deze te downloaden.