marktaandeel bij overheidsaanbestedingen achter. Dat komt onder meer door het onnodig samenvoegen van projecten, disproportionele eisen aan gegadigden en onvoldoende kennis bij de inkopende overheden. De uitvoering van de Actieagenda Beter Aanbesteden blijft sterk achterwege en ontbeert een stok achter de deur. Aanbestedende diensten moeten ook worden aangespoord werken te gunnen aan mkb-bedrijven die complementair zijn en als ketenpartners opereren.

AFNL en NOA vragen de politiek een AanbestedingsAutoriteit (a la Autoriteit Consument en Markt) in te stellen die informeert, controleert en zo nodig krachtig kan optreden.