Nieuwe wet betaald ouderschapsverlof van kracht

De Wet betaald ouderschapsverlof is sinds 2 augustus 2022 van kracht. Werknemers krijgen daardoor gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximumdagloon).

Nieuwe wet betaald ouderschapsverlof van kracht De Wet betaald ouderschapsverlof is sinds 2 augustus 2022 van kracht. Werknemers krijgen daardoor gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximumdagloon). Ouderschapsverlof was tot de inwerkingtreding van de wet in principe onbetaald verlof. Sinds vandaag krijgen werknemers voor 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering via het UWV. Voorwaarde is wel dat zij deze 9... Lees het artikel

Filter berichten

Selecteer de gewenste onderwerpen

Cao onwerkbaar weer

Lees het artikel

Cao Bouw & Infra

Lees het artikel

CAO BTER Bouw & Infra

Lees het artikel

Wet Ketenaansprakelijkheid

De Wet Ketenaansprakelijkheid is een anti-misbruikregeling. Het gaat om het misbruik dat aannemers en onderaannemers van werk kunnen maken bij de afdracht van loonbelasting/premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen. Onderstaand vindt u op de belangrijkste punten globale informatie over de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Lees het artikel