Energiekosten in toom houden door emissieloos te bouwen. Hoe dan? 

AFNL organiseerde op 12 april een webinar hoe voorgesorteerd kan worden voor mooie opdrachten in bouw en infra.

U kunt dat webinar hier terugkijken.

Niet duurzaam werken komt u duur te staan
Duurzaamheid is en wordt de komende jaren een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering. Zeker nu, wanneer de energiekosten zo hard stijgen, verdient verduurzaming zich nog sneller terug. Daarnaast is duurzaam ondernemen een onderscheidend criterium bij de selectie van aannemers. Inmiddels zijn er al aannemers die van hun onderaannemers inzicht willen in hun CO2-uitstoot. Hoe doet u dat en wat zijn de volgende stappen die er moeten worden gezet?

CO2 uitstoot verlagen én kosten besparen?
Hoe kunt u tegelijkertijd schoner werken, kosten besparen en goed voorsorteren op de mooiste opdrachten in de bouw? Tijdens het webinar op dinsdag 12 april van 15.00-16.00 uur bent u door experts bijgepraat over ontwikkelingen in CO2 die voor u belangrijk zijn en leerde u van inspirerende collega-bedrijven waarom zij verduurzamen, hoe zij dat aanpakken en wat hen dat oplevert. Tijdens dit online open live gesprek werden ervaringen gedeeld, was er ruimte voor vragen en werd samen gekeken naar de volgende stappen die gezet kunnen worden richting een betere toekomst.

Programma met inspirerende sprekers
* Visie van de sector door Riek Siertsema, Voorzitter Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra
* Ontwikkelingen door Leo Smit, Expert CO2-reductie & Directeur SmartTrackers
* Leren van collega-bedrijven door 
Peter van de Haar, Directeur Van de Haar Groep
Desmond van Kooten, GPS Buddy
Tim van Capelle, GP Groot
Nick van den Berg, Duurzaamheidsadviseur Aannemingsmaatschappij van Gelder
Leo Smit, SmartTrackers