Deze uitspraak betekent dat elk bouwproject weer apart beoordeeld moet worden op stikstofuitstoot, waardoor bouwprojecten opnieuw drastisch zullen worden vertraagd en de kosten toenemen, aldus Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA).

Het is nu aan het Kabinet om snel en adequaat door te pakken op de oplossingsrichtingen van Remkes die nog wél kunnen, na de uitspraak van de Raad van State, om de stikstofproblematiek daadwerkelijk te verminderen. Daarnaast roepen AFNL en NOA het kabinet op mee te investeren met de bouw, afbouw en infrasector om emissieloos bouwen in sneller tempo te kunnen realiseren. Er wordt al veel gedaan door de sector zelf om emissieloos te kunnen bouwen, maar extra investeringen zullen hard nodig zijn om ook dit proces te kunnen versnellen.

Het is nu zaak dat het Kabinet snel doorpakt en samen met belanghebbende organisaties om tafel gaat om de oplossingsrichtingen uit te werken en de versnelling daadwerkelijk in te zetten. Als het kabinet staat voor haar beleidsdoelstellingen waarin de bouw, afbouw en infra een belangrijke rol spelen, moet ze nú ingrijpen, anders frustreert ze haar eigen doelstellingen.

De volledige tekst van de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak treft u overigens hier aan.