Per 1 januari 2023 gaan de lonen en salarissen van bouwplaatsmedewerkers en UTA-werknemers omhoog. U treft de nieuwe loon- en salaristabellen zoals die vanaf 1 januari 2023 van toepassing zijn hieronder aan.

Loontabellen bouwplaatsmedewerkers

Salaristabellen UTA-werknemers

De CAO Bouw en Infra 2023 treft u hier aan.