Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland, namens werkgevers: “Ondanks de corona-crisis, zal de vraag naar vakkrachten groot blijven. Samen met de sociale partners investeren de werkgevers in de bouw & infra daarom de komende twee jaar tot wel 10 miljoen euro in de werving van nieuwe mensen en het behoud van onze vakmensen. We delen de verantwoordelijkheid voor voldoende en bekwame mensen in onze sector met werknemersorganisaties en overheid. Daarom ben ik blij dat we met hen de handen ineen slaan in dit stimuleringsprogramma, zodat we samen het verschil kunnen maken.”

Hans Crombeen, namens FNV Bouw en Wonen en CNV Vakmensen:
“De vorige crisis heeft ons geleerd dat we moeten blijven investeren in mensen en daarmee het behoud van banen. Duizenden geschoolde medewerkers hebben tijdens de vorige crisis de sector noodgedwongen verlaten. Die fout moet niet opnieuw worden gemaakt. Met dit stimuleringsprogramma zijn we op de goede weg.”

Stimuleringsprogramma behoud vakkrachten bouw & infra
In het stimuleringsprogramma, dat loopt tot 2022, zetten de partijen samen in op:

Aantrekken van nieuwe mensen (jongeren en zij-instromers) Blijven leren en ontwikkelen van vakkrachten in de sector Beter inzicht in vaardigheden en competenties van medewerkers met het skills paspoort Vakonderwijs op maat (flexibel en modulair) Meer vakkennis over duurzaamheid

Het stimuleringsprogramma voor behoud vakkrachten bouw & infra is een initiatief van de cao-partijen Bouw & Infra: Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra, Vereniging van Waterbouwers, NVB vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers, FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen. Het stimuleringsprogramma is vandaag aangeboden aan de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees het stimuleringsprogramma behoud vakkrachten bouw en infra

17 november 2020