De cao Bouw & Infra is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) algemeen verbindend verklaard.

Het avv-besluit treedt in werking op 21 november 2020 en vervalt met ingang van 1 januari 2021.

23 november 2020