Eigenaren van maatschappelijk vastgoed, zoals zorgvastgoed, overheidsvastgoed van decentrale overheden, cultureel vastgoed of ander type vastgoed met een publieke functie kunnen binnenkort een subsidie aanvragen voor losse verduurzamingsmaatregelen of een integraal verduurzamingsproject. Het kabinet heeft in de Miljoenennota 2022 extra middelen beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van bestaand maatschappelijk vastgoed. Ongeveer 350 miljoen euro wordt ingezet om eigenaren van maatschappelijk vastgoed tegemoet te komen voor de kosten die zijn maken om te verduurzamen.

Op dit moment is de regeling nog in bewerking, zie hier voor een eerste opzet. Een belangrijk uitgangspunt is dat eigenaren een onafhankelijk opgesteld (energie-)advies indienen om in aanmerking te komen voor subsidie. De publicatiedatum is naar verwachting rond 1 juni, waarna de regeling vanaf het najaar in meerdere fasen zal worden opengesteld.