Deze regeling kan sinds 1 april 2022 aangevraagd worden door de stagebieder en wordt uitgevoerd door het Volandis Fonds.

Inhoud van de regeling

Voorwaarden

Een stagebieder heeft recht op subsidie ter dekking van (een deel van) de kosten van een VCA-diploma voor een stagiair wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Een volledig overzicht van alle voorwaarden vind je in het ‘Reglement Subsidie VCA voor bol-studenten’.

Aanvraag en uitbetaling

Wil je gebruikmaken van deze regeling? De subsidie kan sinds 1 april 2022 aangevraagd worden via subsidieportaal.volandis.nl. Inloggen is eenvoudig en kan gedaan worden door de persoon die ook het leermeesterportaal beheert. De inlogcode is namelijk hetzelfde. Vraagt iemand anders de subsidie aan? Check deze handleiding.

Vanaf 1 april 2022 geldt de volgende procedure:

Meer weten?

Wil je meer informatie of loop je ergens tegenaan bij het aanvragen van de subsidieregeling VCA voor bol-studenten? Klik hier voor nadere informatie.