AFNL heeft met een aantal partnerorganisaties opnieuw provincies, gemeenten en waterschappen opgeroepen om de beoordeling van aanvragen weer ter hand te nemen.

Projecten waarvan blijkt – na een berekening met Aerius of een vergelijkbare rekenmethode – dat de depositie 0,00 mol/ha/jaar is, kunnen op korte termijn worden gegund. Daarvoor is geen vergunning op basis van de Wet Natuurbescherming nodig. Ook als er wel depositie plaats vindt, zijn er nog steeds mogelijkheden om zowel een Omgevingsvergunning als een vergunning op basis van de Wet Natuurbescherming te verlenen. Dat kan door salderen, na een ecologische voortoets, een passende beoordeling en in het uiterste geval een ADC-toets.

De Rijksoverheid heeft een beslisboom met toelichting gemaakt om overheden en initiatiefnemers stapsgewijs door de nieuwe juridische werkelijkheid rond stikstof te leiden.

De brief aan gemeenten alsmede het stappenplan van de beslisboom en de factsheet PAS kunt u hier aanklikken.

16 oktober 2019