De door het kabinet hiervoor aangekondigde maatregelen in het kader van salderen, bieden hiervoor perspectief en maken het mogelijk dat projecten kunnen doorgaan als werk wordt gemaakt van het terugdringen van stikstofuitstoot elders.

Gezien de stillegging en het niet opstarten van nieuwe projecten, rekent de Aannemersfederatie erop  dat het Kabinet zeer snel de nieuwe drempelwaarde bepaald. Dit kan niet lang op zich laten wachten, daar mkb-aannemers nu al met problemen van voorfinanciering van mensen en middelen van doen hebben.

Uiteraard zien ook mkb-aannemers in bouw en infra dat stikstofuitstoot moet worden verminderd. Veel aannemers maken enorme slagen om duurzaam, energiezuiging en aardgasloos te kunnen bouwen. En ook het circulair bouwen neemt steeds vastere vormen aan. Hiermee wordt uitstoot teruggedrongen. Het kabinet geeft aan dat provincies een grote rol gaan spelen bij de stikstofaanpak. AFNL gaat er vanuit dat zowel provincies als gemeenten meehelpen om bouwprojecten duurzamer te kunnen laten plaatsvinden in het belang van de totale verduurzamingsoperatie in Nederland. En, dat onzekerheden bij lagere overheden over wat wel en niet mag onder dit stikstofregime snel worden weggenomen.

4 oktober 2019