AFNL heeft samen met een aantal brancheorganisaties alle gemeenten, provincies en waterschappen opgeroepen om reguliere projecten, die niet vergunningsplichtig zijn of geen impact hebben op het stikstofprobleem, gewoon te laten doorgaan of te hervatten. “Niet alles kan”, maar wat kan moet doorgaan.

Klik hier voor de brief die naar alle gemeenten, provincies en waterschappen is gestuurd.

 2 oktober 2019