De lonen gaan per 1 december 2020 structureel met 2% omhoog. Daarnaast krijgen werknemers in december een eenmalige bruto uitkering van 350 euro naar rato van hun dienstverband. Verdere pensioenpremiestijgingen worden gelijk verdeeld tussen werkgevers en werknemers.

Eerder stoppen met werken
Voor bouwplaatsmedewerkers met zwaar werk geldt dat zij vanaf 2021 3 jaar eerder kunnen stoppen met werken. Deze zwaar werkregeling is onder voorbehoud van de totstandkoming van het pensioenakkoord. De nieuwe cao Bouw & Infra heeft een looptijd van 1 januari tot en met 31 december 2020.

Voorzitter werkgeversdelegatie "We hebben elkaar hard nodig"
George Raessens, voorzitter werkgeversdelegatie: ‘De opgave in de sector is groot. Tegelijkertijd hebben we nog altijd te maken met stikstof- en PFAS- problematiek en onduidelijkheid omtrent de gevolgen van de coronacrisis. Om die uitdagingen het hoofd te bieden hebben we elkaar hard nodig. Bonden en werkgevers slaan met dit akkoord de handen ineen om echte problemen op te lossen. Opdrachtgevers worden aangesproken om werk naar voren te halen. Er wordt hard gewerkt aan een sterk stimuleringspakket om instroom en opleiden te bevorderen. En voor een groep oudere medewerkers in zwaar werk die de AOW-leeftijd steeds verder naar achteren zag schuiven, hebben wij goede afspraken gemaakt.’

FNV Bestuurder: "Woord is aan leden"
Hans Crombeen, FNV-bestuurder Bouw en Wonen: 'Belangrijkste resultaat is de regeling die ervoor zorgt dat bijna 11.000 bouwplaatsmedewerkers vanaf volgend jaar eerder kunnen stoppen met werken. Het woord is straks aan onze leden, zij mogen hun stem uitbrengen. In het najaar beginnen de onderhandelingen voor de volgende cao die 1 januari 2021 start. Daarin gaan we verdere afspraken maken over de waardering van medewerkers in de bouw; er moet structureel loon bij. Ook baanzekerheid en daarmee bestaanszekerheid is van groot belang; vast contract moet de norm zijn.'
Gijs Lokhorst, bestuurder CNV Vakmensen: ‘Het is goed en belangrijk dat we in deze moeilijke, onzekere en uitdagende tijd tot een cao zijn gekomen. Een arbeidsvoorwaardenafspraak die voldoende basis biedt voor een gezamenlijke aanpak, nu en richting (nabije) toekomst.’

Voorgelegd aan achterbannen
Het onderhandelingsresultaat werd op 29 juni 2020 ondertekend en wordt op korte termijn voorgelegd aan de achterbannen. Lees hier de tekst van het onderhandelingsresultaat.

30 juni 2020