De afgelopen weken hebben werkgevers en vakbonden intensief met elkaar gesproken over onder andere ‘duurzame inzetbaarheid’, ‘arbo & veiligheid’, ‘eerder stoppen met werken voor oudere werknemers met zwaar werk’, ‘instroom en onderwijs’ en ‘flexibilisering en uitzenden’.

Onzekerheid over gevolgen coronacrisis
Het feit dat op dit moment onzeker en onvoorspelbaar is wat de gevolgen van de coronacrisis zijn, maakt het onmogelijk om nu afspraken te maken over de bovenstaande onderwerpen. We blijven de situatie monitoren en gaan het gesprek opnieuw met elkaar aan wanneer het juiste moment zich voordoet.

19 maart 2020