Protocol
Er komt een protocol ‘Samen veilig doorwerken’. Daarmee wordt actief gecommuniceerd hoe en in welke situaties er veilig doorgewerkt kan worden, zodat bedrijven, opdrachtgevers en werknemers weten waar ze aan toe zijn, zodat het werk dat doorgang kan vinden niet onnodig stil komt te liggen. Ook wordt hierin aandacht besteed aan de manier waarop werkzaamheden in huis veilig door kunnen gaan. Uitgangspunt daarbij zijn de adviezen van het RIVM.

Aanbsteding en vergunningverlening
Overheidsaanbestedingen van Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf blijven doorlopen, ook met andere grote opdrachtgevers worden hierover komende tijd afspraken gemaakt. Daarnaast wordt bevorderd dat de vergunningverlening door provincies, waterschappen en gemeenten blijft doorgaan zodat de orderportefeuilles gevuld kunnen blijven, en werknemers in dienst kunnen blijven. De partijen zijn het erover eens dat alles op alles gezet moet worden om lopende projecten door te laten gaan. Dit vraagt van iedereen extra inspanningen. Het Rijk brengt op korte termijn in kaart welke wettelijke veranderingen op de sector afkomen en hoe daar het beste mee omgegaan kan worden. Als er door de coronacrisis vertraging in de bouw ontstaat zullen de Rijksopdrachtgevers zich coulant opstellen bij contractueel opgenomen boeteclausules. Dit moet per geval worden bekeken. Ook met andere opdrachtgevers zoals corporaties en netbeheerders zal hier over worden gesproken.

Blijven investeren
Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben ook afgesproken dat zij gezamenlijk blijven investeren in de bouw- en verduurzamingsopgaven voor de toekomst. Het is van groot maatschappelijk belang dat de sector, zodra de coronacrisis dit weer toestaat, op volle slagkracht verder kan. De sector wordt hierbij ondersteund door de woningbouwimpuls, de regionale woondeals, innovatiesubsidies en subsidiemiddelen voor versnelling en opschaling in de renovatieopgave.


20 maart 2020