Er is meer tijd nodig voor het testen en oefenen met het digitale stelsel (DSO) dat de wet moet ondersteunen. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting) in een voortgangsbrief aan de Eerste Kamer.

De nieuwe datum wordt 1 juli 2023, in plaats van de door de minister beoogde 1 januari.

Een van de aanleidingen voor het uitstel is een kritisch rapport van het Adviescollege ICT-toetsing, dat deze week verscheen en op verzoek van de Eerste Kamer is opgesteld. In het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), dat de wet moet ondersteunen, zitten nog “forse beperkingen die risico’s met zich meebrengen”, zo concludeerde het college. Invoering zonder een goed werkend DSO zou ertoe kunnen leiden dat grote problemen ontstaan bij het verlenen van bijvoorbeeld bouwvergunningen. 

Daarnaast zijn nog niet alle overheden klaar voor de inwerkingtreding, schrijft de minister. Vooral provincies vinden het te vroeg, omdat “nog niet alle elementen op de voor de provincies belangrijke instrumenten (of tijdelijke alternatieve maatregelen daarvoor), in de keten zijn beproefd”, schrijft de minister.  

De extra zes maanden geven tijd die kan worden gebruikt voor meer testen en oefenen. Ook wordt voorzien in “extra ondersteuning voor de bevoegde gezagen.” 

Niet zonder consequenties

De keuze voor het wel of niet uitstellen van de invoeringsdatum was volgens de minister een dilemma. Vasthouden aan de datum van 1 januari heeft namelijk wel gezorgd voor een “enorme versnelling” in activiteiten. “De druk van de datum van inwerkingtreding heeft er mede toe geleid dat overheden grote stappen voorwaarts hebben gezet”, aldus De Jonge. Daarnaast zijn er al veel stappen gezet en zijn sommige overheden zoals gemeenten, waterschappen en rijkspartijen al wel klaar voor de invoering. Zij moeten nu wachten.

“De vraag is dus: hoe doen we recht aan de vorderingen die zijn gemaakt en de urgentie, hoe behouden we de energie bij implementatie, maar nemen we ook voldoende tijd voor indringend testen, inregelen en oefenen?”, beschrijft de minister het dilemma. “In onze gezamenlijke weging is ook nadrukkelijk de vraag aan de orde geweest hoe lang de verschillende partijen op elkaar moeten wachten. Daarbij is uitstel niet zonder consequenties.” 

Bundeling van wetten

De Omgevingswet bundelt alle wetten en regels op het gebied van ruimtelijke ordening. Hierdoor moet het makkelijker worden om een vergunning aan te vragen en te verlenen. Aan de wet zit ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gekoppeld.