De Wet betaald ouderschapsverlof is sinds 2 augustus 2022 van kracht. Werknemers krijgen daardoor gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximumdagloon).

Ouderschapsverlof was tot de inwerkingtreding van de wet in principe onbetaald verlof. Sinds vandaag krijgen werknemers voor 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering via het UWV. Voorwaarde is wel dat zij deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Het resterende ouderschapsverlof (17 weken) kunnen zij nog steeds opnemen tot de achtste verjaardag van het kind, maar dat deel blijft onbetaald ouderschapsverlof.

Het betaalde ouderschapsverlof gaat dus om een uitkering door het UWV, waarvoor de aanvraag wordt gedaan door tussenkomst van de werkgever. De werkgever kan hiertoe een door UWV beschikbaar gesteld digitaal formulier indienen. De uitkering voor het betaald ouderschapsverlof dient achteraf, dus na de opname, te worden aangevraagd. Meer informatie hierover op de website van het UWV.

Het ouderschapsverlof geldt ook voor werknemers die vóór 2 augustus 2022 een kind hebben gekregen dat op die datum jonger is dan één jaar. Ouders moeten op dat moment werknemer zijn, en nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen.