Om goed voorbereid aan de start te staan is het van belang (opdrachtgever, gemeente, aannemer of kwaliteitsborger) nu al te oefenen en ervaren hoe het is om te bouwen onder kwaliteitsborging. Het ministerie van BZK en de VNG komen daarom met een nieuwe subsidieregeling voor proefprojecten.

De regeling volgt op een eerdere regeling, maar vergt minder administratieve rompslomp en is niet gebonden aan bepaalde gemeenten.

Welke projecten komen voor een financiële bijdrage in aanmerking?

De bijdrage kan worden aangevraagd voor projecten die aan de volgende eisen voldoen:

O.a. grondgebonden woningbouwprojecten, eenvoudige bedrijfshallen, recreatiewoningen, fiets- en voetgangersbruggen< 20 m, inclusief verbouwingen van dergelijke bouwwerken

In aanvulling hierop gelden enkele andere regels waaraan deelnemers moeten voldoen, zoals deelname aan evaluaties. Alle spelregels zijn te vinden in het document Spelregels STIPP. Met het aanvragen van de bijdrage verklaren deelnemers zich akkoord met de spelregels.

Voor wie is de financiële bijdrage bedoeld en wie kan een bijdrage aanvragen

Uitgangspunt is dat de opdrachtgever niet met extra kosten geconfronteerd wordt. De bijdrage is dan ook bedoeld voor de kosten van de inhuur van een kwaliteitsborger (offertebedrag, maximaal €5.000) en de extra kosten van de aannemer (€1.000). Alle overige (leer)kosten worden door de deelnemers zelf gedragen.

Ieder van de deelnemers kan, mede namens de overige deelnemers, de bijdrage aanvragen. Bij de aanvraag moet de offerte van de kwaliteitsborger en een de-minimisverklaring worden gevoegd. We gaan er van uit dat degene die de bijdrage ontvangt dit met de andere deelnemers verrekend.

Interesse voor een proefproject?

Aannemersfederatie Nederland ondersteunt de leden van de aangesloten brancheverenigingen bij het opzetten van een proefproject.

Neem contact op met Aannemersfederatie Nederland, secretariaat@aannemersfederatie.nl of telefonisch 0318-544900.

Of direct met het team proefprojecten van de Aannemersfederatie: