Verbouwactiviteiten vallen voorlopig nog niet onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) laat de wet vanaf 1 juli 2024, een half jaar later dus, ingaan voor renovatiewerk.

Met het uitstel hoopt de minister zorgen weg te nemen over het aantal beschikbare kwaliteitsborgers. Ook wil hij het risico verlagen op stagnatie van de bouwproductie.

Voor nieuwbouwprojecten geldt wel dat kwaliteitsborgers de projecten na 1 januari toetsen.

De opschorting is een reactie op twijfels die al langer leven bij de Eerste Kamer. Er waren met name zorgen over het aantal kwaliteitsborgers. Mogelijk zouden dat er te weinig zijn om alle projecten vanaf januari te beoordelen. Dat zou dan weer leiden tot vertraging en hoge kosten.

De Eerste Kamerleden vroegen om uitstel van de wet, maar volgens minister De Jonge is dat vrijwel onmogelijk vanwege de koppeling met de Omgevingswet die op 1 januari ingaat. Hij legde de motie naast zich neer en hield vast aan de invoeringsdatum. Wél zei de minister dat het mogelijk was om de wet uit te stellen voor verbouwactiviteiten, en het nieuwe systeem van kwaliteitsborgers voorlopig alleen in te voeren voor nieuwbouw.

Zelf vond De Jonge dit niet noodzakelijk, omdat hij geen twijfels had over de beschikbaarheid van controleurs. Daarnaast waren de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Aannemersfederatie Nederland volgens De Jonge geen voorstanders van deze maatregel. Het oprekken van de invoeringsdatum voor renovaties zou het systeem alleen maar ingewikkelder maken. De minister hoopt met het uitstel de zorgen van de Eerste Kamerleden weg te nemen.

Update

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Kemperman (BBB) en Rietkerk (CDA), toe dat de verbouwactiviteiten van de Wkb niet eerder dan 1 januari 2025 in werking zullen treden en dat een onafhankelijke partij de invoering en werking van de Wkb zal monitoren. Uit deze monitor zal moeten blijken of er voldoende kwaliteitsborgers zijn voor de verbouw.