Om werkgevers aan te sporen het gesprek over doorwerken na de AOW aan te gaan, start het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de campagne 'Sommige werknemers zijn niet te stoppen'.

Eén op de tien werknemers in Nederland is zestig jaar of ouder en gaat binnen nu en zeven jaar met pensioen. Maar uit onderzoek blijkt dat vier op de tien AOW'ers nog wel betaald werk willen doen. Daarmee is voor werkgevers een groep van circa 200.000 ervaren werknemers beschikbaar, die in deeltijd willen werken, aldus het ministerie van SZW.

Door met gemotiveerde werknemers in gesprek te gaan over langer doorwerken, behouden bedrijven kennis en ervaring en hoeven zij misschien minder nieuwe medewerkers te werven, stelt SZW. Ook zijn de werkgeverslasten lager en de verplichtingen voor doorbetaling bij ziekte minder zwaar.

Campagne

In deze krappe arbeidsmarkt hebben we iedereen nodig. Werknemers die na de AOW willen doorwerken zijn daarom enorm waardevol. Zij bieden werk- en levenservaring aan bedrijven en dragen nog steeds bij aan de samenleving. Werkgevers worden opgeroepen om in gesprek te gaan met werknemers die willen werken na hun AOW.

Met de campagne 'Sommige werknemers zijn niet te stoppen' spoort het ministerie werkgevers met tips en inspiratie aan om in gesprek te gaan met collega's die de pensioenleeftijd naderen. Ook kunnen werkgevers in een toolkit materialen vinden om het gesprek met werknemers aan te gaan over doorwerken na de AOW-leeftijd.