Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat verhoogt het subsidiebudget voor de regeling voor schone vrachtwagens dit jaar met nog eens 11,5 miljoen euro, bovenop de 13,5 miljoen die al voor deze regeling was uitgetrokken. Ook voor schone machines op de bouwplaats komt meer geld beschikbaar: het budget van 8,3 miljoen euro stijgt met nog eens 22,2 miljoen. Het geld komt uit de potten voor komende jaren: dat wordt naar voren geschoven. Dit schrijft ze in de Voortgangsbrief Duurzaam Vervoer aan de Tweede Kamer.

Begin juli zal een en ander gepubliceerd worden in de Staatscourant. Wij houden voor u de vinger aan de pols; blijf daarom goed onze website in de gaten houden!