Het gaat onder meer om vragen over de onbekendheid van de polis, de verplichte koppeling van de polis aan een arbodienst, de hoge prijs van de polis t.o.v. een verzuimverzekering. Daarnaast heeft zij de minister gevraagd of hij verwacht dat de tegemoetkoming voor de kosten van het tweede loondoorbetalingsjaar wel echt bij de mkb-werkgevers terecht komen en of het toch uiteindelijk niet effectiever zou zijn voor kleinere werkgevers om alsnog de loondoorbetalingsplicht te verkorten. De minister heeft inmiddels aangegeven iets langer dan de normale termijn nodig te hebben om de vragen te beantwoorden.


2 februari 2021