Juryvoorzitter Peter Remmits ziet bij deze opdrachtgever een professioneel en up-to-date inkoopbeleid, waarbij mkb-vriendelijk aanbesteden één van de pijlers van de inkoopvisie is en het mkb ook daadwerkelijk kansen krijgt. Daarnaast ademt de duidelijke inkoopvisie ook de toekomstige inzet voor een veilig en duurzaam Nederland, met bij uitstek relevante inzet van het mkb, die de komende jaren meer dan nodig is. Dat de inzet van het mkb bij de realisatie van toekomstige duurzaamheidsontwikkelingen nadrukkelijk wordt meegenomen, juicht de jury toe.

De gemeente Eindhoven ontving uit handen van wethouder Anne Mulder van de gemeente Den Haag (de vorige Awardwinnaar) en juryvoorzitter Remmits het Awardbeeldje en het certificaat ‘winnaar MKB INFRA-AanbestedingsAward 2023’ vanmiddag op een MKB INFRA-bijeenkomst over aanbesteden en duurzaamheid in Nieuwspoort in Den Haag.

Ambassadeursrol voor Eindhoven

Winnaar Eindhoven heeft onder meer in samenspraak met de markt een matrix voor Zero Emissie Bouwmaterieel ontwikkeld. Hierbij is juist met het oog op de investeringslast voor het mkb voorzien in doorgroeimogelijkheden voor bestaand materieel waardoor ook zij kunnen meedingen. De jury realiseert zich overigens dat de betreffende organisatie ook de mogelijkheden heeft in een goed beleid met bijbehorende aanpak rond duurzaamheid met inzet van bijbehorende menskracht te investeren. De jury hoopt dat deze visie niet alleen op opdrachtniveau maar ook buiten de opdrachten om in de regio verder wordt uitgedragen, waarbij de jury van harte de ambassadeursrol die Eindhoven wil vervullen onderschrijft.

Rijssen Holten en Hollands Noorderkwartier krijgen Award-nominatie uitgereikt

De jury heeft tot haar genoegen geconstateerd dat alle drie de finalisten die zij heeft genomineerd -  gemeente Eindhoven, gemeente Rijssen Holten en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier - een gelijk speelveld creëren voor het mkb bij aanbestedingen. Hiervoor is bij alle drie de genomineerden serieuze aandacht, met de wil kritisch en zorgvuldig over specifieke thema’s rond aanbesteden na te denken en niet alleen open te staan voor geluiden uit de markt, maar ook actief de dialoog met de markt te zoeken. De juryvoorzitter maakt de drie genomineerden een groot compliment voor de wijze waarop zij aanbesteden binnen de eigen organisatie aandacht geven.

Jurering in meerdere rondes

De jury heeft bij haar afwegingen om te komen tot de winnaar, voor de genomineerden nog een extra aanvullende vragenronde ingelast. Hierbij is nog wat specifieker gekeken naar ‘theorie en praktijk’; worden de aan het papier toevertrouwde visies ook toegepast in het beleid in de dagelijkse praktijk? Centraal vertrekpunt bij de jury waren een gezond evenwicht tussen rechtmatigheid en doelmatigheid, hoe hieraan in de praktijk handen en voeten zijn gegeven en het vervullen van een voorbeeldfunctie op eigen schaal (dit gezien het verschil in omvang en diversiteit van de drie genomineerden). Tevens is gekeken naar aantoonbare resultaten en duidelijke kansencreatie voor het mkb. Vooraf heeft de jury bepaald dat er 1 winnaar zou worden gekozen en er geen rangschikking naar 2e en 3e plaats zou komen. Daarnaast is de jury van mening dat indien er categorieën voor de winnaars naar grootte zouden zijn, er wellicht meerdere winnaars waren geweest.

Hoe en waarom MKB INFRA-AanbestedingsAward en samenstelling jury

Met de MKB INFRA-AanbestedingsAward wordt ingespeeld op de aanbestedingswetgeving, waardoor een gelijk speelveld voor grote en mkb-bedrijven moet ontstaan en eerlijke concurrentie wordt gestimuleerd. Daarnaast is bij deze inzending ook gekeken hoe aanbestedende diensten omgaan met duurzaamheidsaspecten in het kader van de verduurzamingsoperatie in Nederland.

De instelling van deze tweejaarlijkse prijs heeft tot doel opdrachtgevers uit overheden en semi-overheden te stimuleren mkb-bedrijven betere kansen op opdrachten in de grond-, weg- en waterbouw te geven. Met de prijs hoopt MKB INFRA dat vernieuwende oplossingen worden geïnitieerd en optimale prijs-prestatie-verhoudingen worden bereikt, waarmee tevens het maatschappelijk belang wordt gediend. Eerdere prijswinnaars waren de gemeenten Nijmegen, Steenwijkerland, Tilburg, Enschede en Den Haag.

De jury van de MKB INFRA-AanbestedingsAward 2023 is als volgt samengesteld: