De afgelopen periode hebben de cao-partijen veel werk verzet. Zo is er een leesbare cao gelanceerd, de zwaarwerkregeling voor bouwplaats werknemers geïntroduceerd en loopt er een onderzoek naar het draagvlak voor het tijdsspaarfonds.

Geen onnodige discussie
Hoe de economie zich ontwikkelt is niet duidelijk. Hetzelfde geldt voor het beleid van de overheid. Daarom zetten de werkgevers in op een wendbare cao die perspectief biedt voor werkgevers en werknemers met een looptijd van twee jaar. Ook is het belangrijk dat cao-partijen eerder gemaakte protocol-afspraken, zoals bijvoorbeeld het bevorderen van instroom en behoud van vakkrachten, nader uitwerken. Kort lopende cao’s stellen partijen niet in staat om de actiepunten uit de voorgaande cao uit te werken. Werkgevers roepen dan ook op om een cao te sluiten met een looptijd van minimaal 2 jaar.

Op 3 maart hebben partijen aan elkaar de voorstellen gepresenteerd. De voorstellen van partijen kun u hieronder terugvinden. 10 maart treffen partijen elkaar voor de 2e gespreksronde.

Werkgeversvoorstellen cao Bouw & infra Voorstellen CNV vakmensen cao Bouw & Infra  Voorstellen FNV cao Bouw & Infra

3 maart 2021