Henk Klein Poelhuis heeft de AFNL in de moeilijke beginfase, maar ook in de opeenvolgende crises geleid en op de kaart gezet. Hij had enorm veel kennis van zaken, een tomeloze inzet en optimisme, waarmee hij voor ‘zijn’ mkb-aannemers in bouw en infra zaken aankaartte en wilde verbeteren. Samenwerking en samen sterk, was daarbij het motto. Hij was mkb-ondernemer in hart en nieren en verloochende in zijn bestuurlijke functies die wortels niet. Een échte mkb-er.

Bestuur en medewerkers van de Aannemersfederatie wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie en vrienden veel sterkte met dit grote verlies.

Henk Klein Poelhuis was gedurende zijn werkzame leven ondernemer en directeur-eigenaar; tot 2006 van familiebedrijf Klein Poelhuis & Zn. en daarna van Kapee Bouwgroep B.V. Klein Poelhuis was jaren actief als bestuurder. Zo was hij nauw betrokken bij de Aannemers Vereniging Metselwerken (AVM), waar hij vanaf 1992 bestuurslid was en van eind 2005 tot 2018 voorzitter. Ook was hij jarenlang bestuurslid (1994 – 2002) en voorzitter (2002 – 2015) van Conga, de Confederatie Gespecialiseerde Aannemers. Daarnaast bekleedde hij van 2008 tot 2018 bestuursfuncties bij MKB-Bouw.

Henk Klein Poelhuis

Hij heeft jarenlang namens de AFNL diverse bestuursfuncties bekleed, onder andere van 2006 tot 2017 in het Bestuur van het Bedrijfstakpensioenfonds bouw. Daarnaast was hij geruime tijd bestuurslid van de Stichting Fundeon, het cluster Bedrijfstak Eigen Regelingen (BTER) en Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid. Ook in zijn naaste woonomgeving was hij nauw betrokken bij allerlei activiteiten en zat hij in diverse besturen en commissies van onder meer de Winterswijkse Volksfeesten.

27 februari 2021