Werkgevers doen voorstellen voor nieuwe cao Bouw en Infra

In de link treft u de voorstellen van werkgevers aan: /uploads/Werkgeversvoorstellen_cao_Bouw_Infra_2024_5_oktober_2023.pdf

We houden u op de hoogte bij actualiteiten.