De Aannemersfederatie doet een dringend beroep op het Kabinet snel een eind te maken aan de onduidelijke en problematische situatie voor de bouw en infrasector over de stikstofproblematiek en roept het Kabinet op om op korte termijn met een noodoplossing te komen om woningbouw en infrastructurele werken weer mogelijk te maken en duidelijkheid te verschaffen. Het kabinet zou bijvoorbeeld –in overleg met de commissie Remkes- met een noodmaatregel voor de bouw en infra kunnen komen, daar deze sector slechts verantwoordelijk is voor een zeer geringe – en veelal tijdelijke - uitstoot van stikstof.

Een snelle en eenduidige methode waarmee beoordeeld kan worden of projecten kunnen doorgaan is daarbij ook van belang. Daarnaast zou een overzicht van maatregelen met bewezen effect op stikstofdepositie kunnen helpen bij (nieuwe) projectplannen. Tenslotte kan het niet zo zijn dat een tijdelijke toename van stikstofuitstoot als gevolg van bouwen een reden is om niet te bouwen, anders kan er niets meer worden gebouwd, aldus de AFNL. Zelfs geen dakkapel of aanbouw. Dit schrijft de Aannemersfederatie in een brief aan de ministers van BZK, EZK, I&W en LNV naar aanleiding van steeds meer berichten van ondernemers dat bouwprojecten worden stilgelegd door de uitspraak van de Raad van State over de stikstofproblematiek.

Klik  hier voor de brief aan de ministers van AFNL

Klik  hier voor het infobulletin over de stikstofproblematiek

6 september 2019