De Aannemersfederatie gaat er vanuit dat het Kabinet snel met noodmaatregelen komt voor het stikstofprobeem, anders komt er van de enorme bouwopgave die moet worden uitgevoerd weinig terecht. En de stimulerende maatregelen om de woningmarkt los te krijgen die op Prinsjesdag zijn gelanceerd, zijn dan niet meer nodig. Via de koepel MKB-Nederland/VNO-NCW is door branches gezamenlijk een tienpunten prioriteitenlijst aangereikt.

Daarnaast zal het kabinet duidelijkheid moeten verschaffen over de PFAS, PFOS en PFOA-problematiek (zgn. Zeer Zorgwekkende Stoffen). Ook daardoor stagneren opdrachten voor mkb-aannemersbedrijven in de infra, het grond- en baggerverzet en komen ondernemers in problemen.

Ook hier is een adequate noodoplossing urgent.

De bouw en infra verdient een meer op elkaar afgestemd beleid van het Kabinet. Nu valt de ene regel van het ene departement over de andere regel van een ander departement. Dit roept om afstemming en co√∂rdinatie binnen het Kabinet en adequate noodmaatregelen om e.e.a. op te lossen.

25 september 2019