De AFNL is een pluriforme vereniging, waar tussen de standpunten van haar leden altijd nuances zijn te vinden. De AFNL hecht er aan ruimte te geven aan die nuances. Bij het formuleren van haar standpunten worden deze altijd meegewogen, zo ook bij haar standpunt ten aanzien van de WKB. Hoewel de wet niet perfect is, staat de AFNL achter het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Nagenoeg alle leden zien dat de huidige situatie niet houdbaar is en om een oplossing vraagt. Verder uitstel zal de zorgen over de huidige situatie uitsluitend vergroten. Of, zoals een van de deelnemers aan de ledenvergadering, eerder die middag stelde: ‘als je wilt innoveren moet je risico’s durven nemen’.

Ondernemerschap, vakmanschap en kwaliteit
AFNL is van mening dat haar leden, MKB-ondernemers in de Bouw en Infra, borg staan voor de kwaliteit van het werk en het daarbij behorende vakmanschap. MKB-ondernemers zijn gewend om in directe relatie met hun opdrachtgevers stevig in de schoenen te staan als het gaat om de kwaliteit van het geleverde werk. De AFNL heeft zich vanaf het moment dat de wet in beeld kwam positief uitgesproken over de Wet Kwaliteitsborging. De AFNL staat achter de uitgangspunten van de Wkb: het biedt de bonafide bouwbedrijven, die staan voor bouwkwaliteit, een kans om zich te onderscheiden. Het vakmanschap waar de leden van de bij de AFNL aangesloten verenigingen voor staan krijgt op die manier de waardering die het verdient. Voor de (aangescherpte) aansprakelijkheid lopen die bedrijven dan ook niet weg. De Wkb zal op die manier bijdragen aan de bouwkwaliteit en verbetering van het imago van de bouw.

Enkele kanttekeningen bij het wetsvoorstel
In het kader van de behandeling van de wet in de Eerste Kamer plaatst de AFNL onderstaand enkele kanttekeningen. Door het recent gesloten bestuursakkoord tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging Nederlandse Gemeenten vrezen wij dat gemeenten, net als voorheen, haar taak als toezichthouder zal blijven uitvoeren. Dat doet in onze ogen geen recht aan de uitgangspunten van het wetsvoorstel en kan leiden tot dubbel werk, onnodige kosten en onduidelijkheid ten aanzien van de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. In de normcommissie hebben we al meermalen onze zorg uitgesproken over de administratieve lasten die het consumentendossier met zich meebrengt. Het is van belang dat het dossier ook voor het MKB-bedrijf hanteerbaar is.

Lees hier de ingezonden brief.

25 februari 2019