AFNL-NOA doet een dringend beroep op de politiek te bewerkstelligen dat bouw, afbouw en infra kunnen doorwerken in deze 2e golf van de coronacrisis. Want aangezien de bouw laat-cyclisch is, komen voor de bouw- en infrasector de grote problemen er nog aan als er geen opdrachten meer komen of naar voren worden gehaald. Cruciaal is dat opdrachten naar voren worden gehaald met geoormerkt geld voor lagere overheden, dat de kwaliteit van vergunningverlening verbetert, dat de overheid anticyclisch bouwbeleid voert en mee investeert in kopen, ontwikkelen en bouwrijp maken van grond. Als dat gebeurt kunnen mkb-aannemers doorbouwen en hebben zij geen crisispakket nodig.

De notitie is zowel digitaal als ín tekstversie beschikbaar. Klik hier voor de tekst versie(pdf).

Voor de digitale versie klik op de navolgende link: https://afnl-noa.nl/onze-standpunten/

9 oktober 2020