Binnenkort is er een startbijeenkomst voor AFNL jong. De thema's die aan de orde komen zijn uiteenlopend. 

Te denken valt aan:

Na de startbijeenkomst wordt een shortlist gemaakt van onderwerpen. Deze onderwerpen zullen thematisch geclusterd worden (waar mogelijk) en in een jaaragenda geroosterd worden. We gaan voorlopig uit van ca 3 bijeenkomsten per jaar (ter verdere bespreking in de eerste startbijeenkomst). De bijeenkomsten zullen worden begeleid door een moderator/’dagvoorzitter’.

De bijeenkomsten zullen in principe einde middag starten (ca 15.30 uur) met een inleiding, een inhoudelijke bespreking en een uitwisseling van ideeën, om ca 18.00 gevolgd door een gezamenlijke maaltijd en een afsluitende individuele terugkoppeling (“wat heeft mij dit opgeleverd / wat ga ik nu (anders) doen?”) bij het dessert.

Deze individuele reflectie en het realiseren van verbinding tussen de ketenpartners zijn de belangrijkste kwaliteitsdoelen van het Programma Jong AFNL.

Als u interesse heeft om aan te haken, dan kunt u dat mailen naar vanswol@aannemersfederatie.nl