Onafhankelijk toezicht
De politieke druk om met wetgeving en boetes lange betalingstermijnen te bekorten heeft tot op heden helaas niet geleid tot verandering van het betaalgedrag van opdrachtgevers. Het lijkt er op dat sommige opdrachtgevers hun termijnen oprekken naar de wettelijke grens van 60 dagen. Ook blijft de systematiek van de renteboete in de praktijk lastig. Als een mkb-bedrijf zelf zijn opdrachtgever de renteboete moet opleggen, is het de vraag of dit werkt daar dit direct invloed heeft op de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer.
De Aannemersfederatie is verheugd dat het Kabinet, naast een verkorting van de betalingstermijn naar 30 dagen, ook toezegt onderzoek te doen naar onafhankelijk toezicht op het niet naleven van de betaaltermijnen. Dit wil zij laten doen door de Autoriteit Consument en Markt een jaar lang klachten en meldingen op het niet naleven van betaaltermijnen te laten registreren, waarna zij bepaalt of onafhankelijk toezicht nodig is.

Mkb aannemer kan geen kredietverstrekker zijn
Volgens de Aannemersfederatie kan het niet zo zijn, dat mkb-aannemers bij opdrachtgevers door het oprekken van betalingstermijnen veelvuldig als ‘kredietverstrekker’ fungeren en daardoor soms zelfs in financiële problemen komen. Aanpassing van de corrigerende wettelijke betalingstermijn naar 30 dagen zou die scherpe kantjes van de vrije markteconomie verder af kunnen halen.
Ten slotte hoopt de Aannemersfederatie dat de staatssecretaris en minister ook willen kijken naar het oprekken van offertetermijnen door overheidsopdrachtgevers, die eveneens leiden tot oprekking van betalingstermijnen. Hier lopen veel mkb-aannemers tegenaan die werken voor gemeenten, provincies en andere overheidsopdrachtgevers. Een drietal pilots om hieraan paal en perk te stellen vanuit MKB INFRA (de mkb-aannemers in de infrasector), hebben inmiddels tot positieve resultaten voor zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers geleid.

8 juni 2020