Hoewel de Wet niet perfect is, staat de AFNL vanaf het moment dat de wet in beeld kwam achter de uitgangspunten van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. De huidige situatie was niet houdbaar en vroeg om een oplossing. De wet biedt de bonafide bouwbedrijven, die staan voor bouwkwaliteit, een kans om zich te onderscheiden. Het vakmanschap waar de leden van de bij de AFNL aangesloten verenigingen voor staan krijgt op die manier de waardering die het verdient. Voor de (aangescherpte) aansprakelijkheid lopen die bedrijven dan ook niet weg. De WKB kan op die manier bijdragen aan de bouwkwaliteit en verbetering van het imago van de bouw. Mkb-ondernemers in bouw en infra staan borg voor de kwaliteit van het werk en het daarbij behorende vakmanschap. Mkb-ondernemers zijn gewend om in directe relatie met hun opdrachtgevers stevig in de schoenen te staan als het gaat om de kwaliteit van het geleverde werk.

Wel heeft de AFNL enkele kanttekeningen bij de wet. Door het recent gesloten bestuursakkoord tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging Nederlandse Gemeenten vreest AFNL dat gemeenten, net als voorheen, hun taak als toezichthouder zullen blijven uitvoeren. Dat doet in de ogen van AFNL geen recht aan de uitgangspunten van het wetsvoorstel en kan leiden tot dubbel werk, onnodige kosten en onduidelijkheid ten aanzien van de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Daarnaast heeft AFNL in de normcommissie al meermalen de zorg uitgesproken over de administratieve lasten die het consumentendossier met zich meebrengt. Het is van belang dat het dossier ook voor het MKB-bedrijf hanteerbaar is en blijft.

14 mei 2019