In het AFNL-blad BouwBelang nr 1: Woningtekort oplossen met zesde nota Ruimtelijke Ordening, investeren in kennis leidt tot 2 duurzame woningen per dag, opvolging is een traject van een paar jaar, wetsvoorstel minimumbeloning zelfstandigen moet van tafel, ontwerp Nederlandse Praktijkrichtlijn 8092 moet worden aangepast, kwaliteitsinvestering voor betere, duurzame kozijnen, bouw maakt volgens EIB 2 jaar pas op de plaats, veilig werken zit in dna van de bouw.

Lees BouwBelang nr 1