Bouw en Infra: het fundament van de Topsectoren!

 

De aandacht die uitgaat naar de tien topsectoren, die door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zijn aangewezen, mag niet ten koste gaan van de sector bouw en infra. Dat de bouw niet is aangewezen als topsector, is voor de Aannemersfederatie geen punt. Sterker nog, de bouw- en infrasector wil geen status aparte, maar een faciliterende rol die de topsectoren helpt plannen te realiseren. Niet passief, maar oplossingsgericht en meedenkend in plannen en projecten van de topsectoren. Hierdoor komt een innovatieve spiraal op gang die zowel topsectoren als bouwsector goed kan gebruiken. De bouw- en infrasector is van groot belang om de plannen van de topsectoren te kunnen waarmaken.  De AFNL heeft de ambities van de sector bouw en infra verwoord in een notitie, die zij heeft aangeboden aan de minister van EL&I. De Aannemersfederatie verwacht van EL&I dat het een bemiddelende rol zal spelen tussen de topsectoren en de bouw en infra.


U kunt de notitie  hier downloaden.

 

September 2011