Brede woningbouwcoalitie wil stimuleringspakket

Een brede coalitie van organisaties die actief zijn op de woning(bouw)markt bepleit bij de politiek dat er snel stimuleringsmaatregelen voor starters en doorstromers op de woningmarkt moeten komen.  De coalitiepartners waaronder Aannemersfederatie Nederland, zijn er van overtuigd dat de woningbouw juist op dit moment benut moet worden om de economie uit het dal te trekken.

Lees meer...

Mogelijkheden en valkuilen van flexibele arbeid

Tijdens vier bijeenkomsten voor ondernemers van de bij de Aannemersfederatie aangesloten branches lichtte mr. J. van Zijl aan de hand van praktijkvoorbeelden de mogelijkheden en valkuilen van flexibele arbeid toe. Hij ging hierbij onder meer in op de voor- en nadelen van een vast dienstverband, de mogelijkheden voor verlenging van arbeidsovereenkomsten, de voor- en nadelen van werken met oproep- en uitzendkrachten, payrolling, risico’s van het werken met zzp’ers en andere ‘losse’ arbeidskrachten.

 

De presentatie van de heer Van Zijl kunt u als pdf downloaden .

Actietour mkb-aannemers ‘komt aan’ bij politici

Twee colonnes bouwbusjes bezochten op 3 september de woordvoerders van de negen grote politieke partijen in de Tweede Kamer. Zij overhandigden de politici dertien actiepunten en adviezen (klik  hier voor de pamfletten) om de bouw weer uit het slop te halen. Henk Klein Poelhuis –voorzitter Aannemersfederatie en delegatieleider tour Noord- gaf bij de overhandiging aan dat het voor de bouwsector inmiddels vijf over twaalf is en dat de politiek nu moet handelen.

Transparantie

Het is niet fair te verwachten dat de sector op eigen kracht de crisis zal overwinnen zolang deze zo afhankelijk is van de inkomenspolitiek. En zolang de overheid door inconsistent beleid geen duidelijkheid biedt, waardoor het consumentenvertrouwen tot een bedenkelijk laag niveau is gedaald. De overhandiging van de actieposters ging vergezeld van het aanbieden van een glazen actiehamer. Niet om, zoals Daan Stuit –vice voorzitter Aannemersfederatie en delegatieleider tour Midden- zei, de breekbaarheid van de bouw aan te geven, maar juist de transparantie en om collega politici een voorzichtig tikje in de goede bouwrichting te geven.

Klik hier voor de notitie ‘MKB-aannemers willen bouwen, renoveren en innoveren! .

Zie fotoreportage met politici...