Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • AFNL complimenteert Eerste Kamer met aanname initiatiefwetsvoorstel terugdringen betaaltermijnen

  Mkb-aannemers krijgen met de aanname van het initiatiefwetsvoorstel terugdringen lange betaaltermijnen in de Eerste Kamer vanaf 1 juli aanstaande echt een stok achter de deur om te late betalingen van grote bedrijven aan het mkb aan te pakken. Het verheugt de Aannemersfederatie dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel zo snel na aanname in de Tweede Kamer heeft behandeld en unaniem is aangenomen. De Aannemersfederatie verwacht dat de politieke druk om met wetgeving en boetes te komen om lange

  ...
 • BouwBelang: MKB-Toets nu ook inzet EZ en Groen Links ziet fiscale mkb voordelen

  omslagIn BouwBelang nr 1; Ook ministerie EZ zet in op MKB-Toets, Groen Links verwacht fiscale voordelen voor het mkb, Enschede wint de MKB INFRA AanbestedingsAward, branche-activiteiten op de Bouwbeurs, Mkb-aannemers verwachten gebrek aan vakmensen en BAM-directeur ziet prijsvechten als kortetermijndenken. Maar ook aandacht voor 

  ...
 • Nieuwe Bouw & Infra cao als tweetrapsraket

  Uit de inventarisatieronde van afgelopen zomer blijkt dat leden van de bij de Aannemersfederatie aangesloten verenigingen de cao verder willen aanpassen om toekomstbestendig te zijn. De conclusie uit de bespreking met cao partijen is dat de tweetrapsraket daar een goede aanpak voor zou zijn. Dit jaar benutten werkgevers en vakbonden om een goed fundament te leggen voor een nieuwe, toekomstbestendige cao Bouw & Infra. Daarin wordt verder uitgewerkt wat al eerder was afgesproken. Vanwege

  ...
 • Uitwerking MKB Toets gepresenteerd in Tweede Kamer; Ook minister EZ gaat inzetten op MKB-Toets

  Een brede mkb-delegatie ondernemers en bestuurders was onder aanvoering van MKB Nederland voorzitter Michaël van Straalen 15 februari aanwezig in Den Haag bij de presentatie van de uitwerking van de MKB Toets aan de leden van de Tweede Kamercommissie Economische Zaken, vertegenwoordigd door Erik Ziengs-VVD en vz.cie, Eppo Bruins-CU, Sharon Gesthuizen-SP, Agnes Mulder-CDA, Jacques Monasch-groep Monasch, Mei Li Vos-PvdA.MKBToets Mensen achter</p>...</div></div></article>  </li>
  <li class=

  AFNL complimenteert Tweede Kamer met aanname initiatiefwetsvoorstel terugdringen lange betaaltermijnen

  Met de aanname van het wetsvoorstel terugdringen lange betaaltermijnen lijkt er voor mkb-bedrijven een stok achter de deur te komen om te late betalingen van grote bedrijven aan het mkb aan te pakken. Het oprekken van betalingstermijnen door opdrachtgevers is mkb-aannemers al zeer lang een doorn in het oog en de AFNL pleit al geruime tijd voor een gerichte aanpak hiervan. Mkb-aannemers fungeren bij opdrachtgevers door het oprekken van betalingstermijnen veelvuldig als

  ...
 • AFNL: goed dat Tweede Kamer betalingsgedrag wettelijk corrigeert

  Aannemersfederatie Nederland is verheugd dat een groot aantal Tweede Kamerfracties zich achter het initiatiefwetsvoorstel van CDA (Agnes Mulder) en PvdA (Mei Li Vos / vh Jacques Monasch) schaart om te late betalingen van grote bedrijven aan het mkb aan te pakken. Goed is ook om te vernemen dat de minister van Economische Zaken, Kamp, nu aangeeft hier niet op tegen te zijn, zodat excessen voor het mkb worden voorkomen. Het oprekken van betalingstermijnen door opdrachtgevers is mkb-aannemers

  ...
 • GAan In De Bouw

  Gespecialiseerde aannemers (GA) slaan handen ineen voor duurzame inzetbaarheid door opleiden voor nieuwe én bestaande werknemers. Volledig op de praktijk gerichte opleidingen die plaatsvinden in werkplaatsen van de bedrijven zelf en door eigen instructeurs worden gegeven. Opgedeeld in korte cursussen van enkele dagen die in elke gewenste volgorde en gespreid over de tijd kunnen worden doorlopen. Met een eigen certificeringssysteem en ‘ladder van vakbekwaamheid’. Zo pakt

  ...
 • Gesprekken over CAO 2017 gestart

  De huidige cao Bouw & Infra loopt zoals u weet tot eind januari 2017. Werkgevers en vakbonden hebben daarom in de afgelopen weken twee varianten besproken om tot een nieuwe cao te komen.
  De eerste variant is een uitgebreid traject dat maanden zal duren, omdat cao-partijen de cao verder toekomstbestendig willen maken. De tweede variant is een tweetrapsraket. Dit houdt in dat er een cao 2017 overeengekomen wordt met beperkte inhoudelijke veranderingen, plus een daarbij passende

  ...
 • Bent u 17 maart ook Bewust Veilig?

  Bewust veiligAlle dagen van het jaar zijn we actief bezig met onze veiligheid. Eén dag per jaar staan we er samen nog een keer extra bij stil. Op vrijdag 17 maart zijn we met elkaar Bewust Veilig aan het werk. Ook bij u op de bouwplaats?

  Veilig en gezond werken is belangrijk. Want iedereen wil aan het eind van de werkdag weer gezond en

  ...
 • AFNL/NOA: MKB als uitgangspunt voor beleid met MKB-Toets op wet- en regelgeving

  Met de verkiezingen van de nieuwe Tweede Kamer  voor de deur hebben Aannemersfederatie Nederland Bouw en INFRA en Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven een notitie gemaakt ‘MKB in Bouw, Afbouw en Infra; knuffelbeest of bindende kracht en bron van welvaart’ met een aantal punten specifiek gericht op de bouw, afbouw en infrasectoren en een aantal punten specifiek op het mkb gericht. Daar AFNL en NOA expliciet mkb-bedrijven vertegenwoordigen.

  Gezien

  ...
 • AFNL-bestuurder van Nieuwenhuizen benoemd tot voorzitter Construction Forum UEAPME

  Met ingang van 2017 is Philip van Nieuwenhuizen, bestuurs- en presidiumlid Aannemersfederatie Nederland en voorzitter MKB INFRA, door de Board of Directors van EBC (European Builders Confederation – Europese Bouwkoepel) benoemd tot voorzitter van het Construction Forum UEAPME (European Association of Craft, Small- and Medium-sized Enterprises – Europese MKB koepel). Het ‘Construction Forum’ UEAPME is de

  ...
 • AFNL: Mkb-aannemer verwacht gebrek aan vakmensen

  Mkb-aannemers klimmen voorzichtig uit het dal. De weg omhoog is afgelopen jaar ingezet en zet zich voort, maar de weg omhoog is lang en het dal was diep. De werkvoorraden worden iets beter, de prijsdruk is nog hoog maar lijkt zich voor het eerst te stabiliseren op hoog niveau, omzetverwachtingen zijn positief en ook het optimisme over het bedrijfsresultaat neemt toe. De instroom van nieuwe medewerkers zet voorzichtig door en is iets groter dan de uitstroom, hetgeen duidt op toenemende

  ...
 • BouwBelang 6: Laat ondernemers weer ondernemen!

  In BouwBelang nr 6 van december geven de voorzitters van MKB-Ned. en AFNL aan hoe zij denken dat de MKB-Toets moet gaan werken om ondernemers in de toekomst weer echt te kunnen laten ondernemen, wordt stilgestaan bij de opvolgingsproblematiek in mkb-aannemersbedrijven, komt een jonge vakman aan het woord over zijn passie voor het vak en belicht een jonge ondernemer hoe hij tegen het ondernemerschap aankijkt. Een opdrachtgever en opdrachtnemer laten zien hoe zij resultaatgericht samenwerken

  ...
 • AFNL en NOA ondersteunen GroenLinks-initiatief eerder pensioen zware beroepen

  Aannemersfederatie Nederland en NOA ondersteunen het initiatief van de Groen Links-fractie in de Tweede Kamer om te komen tot een regeling voor  werknemers met zware beroepen, zoals in de bouw-, afbouw- en infrasector, om eerder met pensioen te kunnen gaan.
  Ook bij voorgaande discussies in de Tweede Kamer over verhoging van de AOW-leeftijd hebben AFNL en NOA reeds aangedrongen op mogelijkheden om deze werknemers eerder te kunnen laten uittreden. AFNL en NOA hopen dat andere Tweede

  ...
 • Met Bouwagenda werken aan toekomstbestendige sector

  De bouwsector versterken en oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen zoals het verduurzamen van woningen en effectiever gebruik van grondstoffen. Dit beogen de ministers van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Wonen en Rijksdienst, het bedrijfsleven – waaronder AFNL en MKB INFRA -, kennisinstellingen, gemeenten en provincies met de vandaag aangekondigde Bouwagenda.

 • AFNL/NOA-reactie op begroting SZW

  De Begroting van het departement Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2017 bevat een groot aantal financiële maatregelen om het dreigend koopkracht verlies van vooral ouderen en uitkeringsgerechtigden te voorkomen en de werkgelegenheid te bevorderen. AFNL en NOA  vinden het teleurstellend dat het kabinet een aantal belangrijke zaken met name loondoorbetaling bij ziekte en pensioenleeftijd doorschuift naar een volgend kabinet. Rutte-II hakt ook geen knopen door over de wankele

  ...
 • Kabinet toont te weinig ambitie met Belastingplan 2017

  AFNL en NOA hebben de indruk dat als het op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan de norm vormt het Kabinet al is uit geregeerd. Zeker voor ondernemers in de ambachtelijke sectoren van het midden- en kleinbedrijf die vallen onder de Inkomstenbelasting worden geen maatregelen voorgesteld om te komen tot een structurele verbetering van omstandigheden. Dat is jammer, omdat juist deze ondernemers na de crisis een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Hoewel AFNL en NOA het verhogen van

  ...
 • In BouwBelang nr 5: op weg naar klimaatneutrale bouwsector, betere profilering door kwaliteitsborging, MKB Toets een must

  Branches in asbestverwijdering slaan handen ineen naar naar asbestvrije daken, Kwaliteitsborging wordt getoetst bij B&U-ondernemers, visie op hoe de bouw- en infrasector klimaatneutraal te krijgen, de bouw van een biobased woonboot en een woonwijk ontwikkel je samen, zijn items in de duurzaamheidsspecial van BouwBelang nr 5, die zojuist is verschenen.

  Maar de MKB Toets in de bouw voor nieuwe wet- en regelgeving en hoe ondernemers nu omgaan met de nieuwe wet DBA komen aan de

  ...
 • AFNL en NOA complimenteren Tweede Kamer met MKB-toets wet- en regelgeving

  AFNL en NOA zijn verheugd dat de Tweede Kamer vandaag bij de stemmingen over de  moties, ingediend bij de Begroting van Economische Zaken, een tweetal moties heeft aangenomen om te komen tot een MKB-toets voor wet- en regelgeving op realiseerbaarheid en uitvoerbaarheid in het mkb. Met de aanname van deze moties is een doorbraak in het denken over het mkb gekomen. De MKB-toets voegt iets fundamenteels toe, omdat hierdoor niet alleen voor maar ook vanuit het mkb wordt gedacht en dat

  ...
 • 20 mei 2017: Dag van de Bouw

  Zaterdag 20 mei 2017 wordt de twaalfde editie van de Dag van de Bouw gehouden. Deze editie belooft een bijzondere te worden. Naast de bouw- en infrabedrijven doen dit jaar ook de gespecialiseerde aannemers én installateurs mee. Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra en UNETO-VNI organiseren deze Dag van de Bouw.