Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • Woningbouwalliantie positief over woningbouwimpuls kabinet:"Nu doorpakken!"

  De Woningbouwalliantie, waarin 20 organisaties zijn betrokken, waaronder de AFNL, verwelkomt het pakket van de Rijksoverheid in de Miljoenennota om het woningtekort op te lossen als een substantiële eerste stap in het aanjagen van de bouw van betaalbare en toekomstbestendige woningen.
  Volgens de alliantie is er echter aanzienlijk meer nodig om het grote woningtekort op te lossen en om Nederland de crisis uit te investeren.

 • Aannemersfederatie: overheden kom met opdrachten!

  Investeer anticyclisch, anders wordt bouw/infra grootafnemer crisispakket 4

  AFNL, vanmorgen met alle aangesloten brancheorganisaties telefonisch bijeen in verband met de coronacrisis, is zeer verontrust over de situatie in de bouw en infra voor de komende periode. Opdrachten drogen op, acquisitie met name bij gemeenten verloopt moeizaam, voorbereidings- en administratieve processen van werken bij gemeenten lopen stroef en met hindernissen en bouwgrond voor nieuwbouw raakt

  ...
 • Informatiebijeenkomst cao Bouw & Infra

  Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra organiseert in de maand september een aantal regionale informatiebijeenkomsten over de nieuwe cao Bouw & Infra. Tijdens deze bijeenkomst willen we u graag voorlichten over de gemaakte afspraken en de nieuwe cao-teksten. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen.

  Met inachtneming van de regels rondom Covid-19 zullen de bijeenkomsten gehouden worden op:

  • Dinsdag 15 september 2020 Van der Valk
  ...
 • Vernieuwde cao Bouw & Infra online

  Een cao moet regelmatig worden aangepast. Niet alleen om er nieuwe cao-afspraken aan toe te voegen, maar ook om bestaande afspraken aan te passen aan veranderde wetgeving.. Cao-partijen hebben daarom tijdens de laatste onderhandelingen afgesproken de structuur en de tekst van de cao te herzien. We zetten de wijzigingen onder elkaar.

 • Nieuwe geluidsregels dreigen woningbouw stil te leggen: overheden, consumenten en bouwsector roepen kabinet op tot actie

  Een groot aantal (branche)organisaties die nauw betrokken zijn bij de huizenmarkt, vrezen dat de nieuwe ontwerp-Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet de woningbouw in grote delen van het land gaat stilleggen. De betrokken partijen roepen het kabinet op om deze problematiek met grote spoed aan te pakken. Dit is essentieel om het steeds verder oplopende woningtekort terug te dringen.

  Recent is de ontwerpregeling geluid voor inspraak vrijgegeven. Die regeling bepaalt dat vanaf 2022

  ...
 • Leden Aannemersfederatie Nederland akkoord met onderhandelingsresultaat cao Bouw & Infra

  Werknemers- en werkgeversorganisaties in de bouw en infra hebben op 29 juni jl. een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao tot 1 januari 2021. Inmiddels hebben de leden van AFNL ingestemd met het resultaat. Ook Bouwend Nederland heeft zich positief uitgesproken over het resultaat. De Vereniging van Waterbouwers, NVB en – namens de werknemers – FNV en CNV zullen op korte termijn beslissen over het

  ...
 • AFNL: tweede stap in verruiming PFAS-normen biedt mkb-aannemers broodnodige ruimte

  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra is verheugd dat de staatssecretaris van I&W in een brief aan de Tweede Kamer extra verruiming aankondigt van de PFAS-normen voor het grondverzet en voor landbodems. Ook verdwijnt het verschil in regels voor toepassing van grond en bagger. AFNL is tevreden met de verruiming, die een oplossing biedt voor een substantieel deel van de problemen, maar had eigenlijk op iets meer gerekend. De staatssecretaris biedt wel het vooruitzicht dat er eind van

  ...
 • Onderhandelingsresultaat cao Bouw & Infra 2020 bereikt

  Werknemers- en werkgeversorganisaties in de bouw en infra hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao tot 1 januari 2021. De focus ligt op het kunnen blijven doorbouwen, ondanks de gevolgen van stikstof, PFAS en corona. Bouwplaatsmedewerkers kunnen vanaf volgend jaar eerder stoppen met werken, omdat partijen het eens zijn geworden over een zwaar werkregeling.

 • Cao-partijen Bouw en Infra praten met elkaar over een nieuwe cao

  De cao is inmiddels afgelopen en door de stikstof, PFAS en Corona crisis zijn cao-partijen nog niet in staat geweest om afspraken te maken over een nieuwe cao. Werkgevers en vakbonden hebben voor het laatst gesproken op 11 maart 2020. Door de intelligente lockdown konden cao-partijen niet meer over de voorstellen spreken.

 • AFNL: goed voor mkb-aannemers dat Kabinet wettelijke betaaltermijnen halveert

  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) vindt het een goede zaak dat de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Rechtsbescherming een wetswijziging voorstellen om de betaaltermijnen van het grootbedrijf aan het mkb te halveren van zestig naar dertig dagen.  Uit onderzoek van de AFNL was al gebleken dat mkb-aannemers nauwelijks effect merkten van de wet met een betaaltermijn van 60 dagen. Maar liefst 90% van de mkb-aannemers in bouw en infra merkte

  ...
 • AFNL- NOA: duidelijke boodschap van Commissie-Remkes

  AFNL en NOA zien licht aan de stikstofhorizon, nu ook de commissie-Remkes aangeeft dat het Kabinet snel met een goed onderbouwde drempelwaarde stikstof moet komen voor de emissie tijdens bouwwerkzaamheden. Volgens AFNL-NOA moeten de aanbevelingen van Remkes snel worden opgevolgd, zodat nieuwe ruimte wordt gecreëerd voor activiteiten in bouw, afbouw en infra. Dit stellen AFNL en NOA in reactie op het vandaag gepresenteerde commissierapport ‘Niet alles kan overal’.

 • Brancheorganisaties vragen minister Koolmees om Deel- en Omscholings-NOW

  Een grote coalitie van brancheorganisaties pleit voor de invoering van een ‘Deel- en Omscholings-NOW’. Onder meer Aannemersfederatie Nederland ( AFNL), Techniek Nederland, Bouwend Nederland, OnderhoudNL, Cumela en de Nederlandse Ondernemingsvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) schrijven vandaag een brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  Daarin vragen zij om aangepaste NOW-regelingen vanaf 1 september voor bedrijven in de techniek, bouw, infra,

  ...
 • Aannemersfederatie: CBS-cijfers verontrustend voor mkb-bouw en infra

  Haal opdrachten naar voren en oormerk gemeentefondsen voor bouw en infra

  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) is zeer verontrust over de cijfers van het CBS van vandaag. Hieruit wordt eens te meer duidelijk dat de bouw- en infra nog lang niet door de crisis is. Bedrijven tot 20 medewerkers zijn in staat het bedrijf 2 maanden overeind te houden, bedrijven tot 50 medewerkers ongeveer een half jaar. MKB-bedrijven in bouw en infra hebben juist

  ...
 • In BouwBelang: ”Discriminatie bij werving? Iedereen is welkom”

  In BouwBelang nr 2 geven ondernemers aan hoe zij omgaan met hun personeelsbeleid; “discriminatie bij werving? Iedereen is welkom!” en “wij voeren een duurzaam personeelsbeleid met statushouders die we perspectief op hun toekomst bieden”. Ook in deze BouwBelang: een oproep aan de overheid vooral opdrachten naar voren te halen in deze coronatijd, zodat de bouw door kan blijven werken, de EIB-cijfers die aangeven dat er toch de nodige uitval wordt verwacht door terugloop offertes en de oproep

  ...
 • Gezamenlijke oproep AFNL-NOA, Cumela en Onderhoud NL: ook na de bouwvak mogelijkheid tot NOW

  Bedrijven in de bouw, afbouw, infra, onderhoud, groen en grond moeten ook gebruik kunnen maken van de NOW-regeling nà de bouwvak. Want pas dan tekenen de verliezen zich bij deze bedrijven af als gevolg van de corona-crisis. Dat vinden Stichting AFNL-NOA, Cumela en Koninklijke OnderhoudNL. Zij roepen minister Koolmees op om na de bouwvak de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid ( NOW) open te stellen voor hun bedrijven.

 • Reactie op stikstofmaatregelen kabinet

  Het kabinet heeft vandaag nieuwe maatregelen bekend gemaakt om uit de stikstofimpasse te komen, waar ook de bouw door is getroffen. Uiteraard is AFNL tevreden met alles wat er meer is, dan er nu mogelijk is, want er ontstaat ruimte voor woningbouw en de zeven eerder bekend gemaakte infraprojecten. Toch hadden we op meer gerekend na eerder gemaakte afspraken met het Ministerie van BZK en het Ministerie van I&W. Onze hoop was gericht op een drempelwaarde - hoe laag ook, want daarmee waren

  ...
 • AFNL-NOA: goed dat minister I&W infraprojecten wil versnellen

  De minister van I&W heeft in overleg met de bouw- en infrasector (waaronder MKB INFRA/AFNL) maatregelen genomen om het werk aan wegen, waterwegen, sluizen en kust in het huidige corona-tijdperk volop draaiende te houden en waar mogelijk te versnellen. Een speciale taskforce van Rijkwaterstaat en bouwers brengt in kaart welke werkzaamheden direct kunnen worden opgepakt en welke maatregelen op iets langere termijn genomen kunnen worden. De minister en de bouw- en technieksector zetten

  ...