Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • AFNL: Actieplan MKB eerste aanzet mkb te steunen, maar er is meer nodig!

  Aannemersfederatie Nederland vindt het door de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gepresenteerde MKB-Actieplan een eerste aanzet tot steun in de rug van mkb-ondernemers. Het is een goede zaak dat het ministerie ervoor heeft gekozen weer meer in te zetten op het mkb in de volle breedte en niet alleen op koplopers en startups, zoals in vorige kabinetten. Het zijn de vele tienduizenden mkb-bedrijven die de motor van de Nederlandse economie vormen. Waardering is er ook voor

  ...
 • Jubileumcongres AFNL: cultuuromslag in bouwsector noodzakelijk

  Er moet een cultuuromslag plaatsvinden in de gehele bouwgerelateerde sector, die minder alleen op prijs is gericht en meer op kwaliteit en innovatieve oplossingen inzet. Goed dat nu eindelijk ook tot de ministeries en Taskforce Bouw is doorgedrongen dat het een goede zaak is dat de de bouw eigenlijk topsector moet zijn. Hiervoor pleitte de AFNL al bij het tot stand komen van het Topsectorenbeleid in 2011. Sterker nog de bouw- en infrasector is het fundament waarop alle andere Topsectoren

  ...
 • Henk Klein Poelhuis eerste erelid Aannemersfederatie

  De Algemene Ledenvergadering van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra heeft haar inmiddels ‘oud-voorzitter’ Henk Klein Poelhuis benoemd tot eerste erelid van de organisatie.

  Dit is tijdens het 10-jarig jubileumcongres van de AFNL in Ede bekend gemaakt. Tijdens de vooraf gehouden Algemene Ledenvergadering is besloten tot het instellen van het Erelidmaatschap om de vertrekkend eerste voorzitter van de AFNL te bedanken voor zijn vele en grote verdiensten in de afgelopen jaren. De

  ...
 • Riek Siertsema nieuwe voorzitter AFNL

  Siertsema neemt hamer overRiek Siertsema wordt de nieuwe voorzitter van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra; de koepelorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in bouw en infra. Siertsema volgt Henk Klein Poelhuis op die per 1 januari j.l. afscheid nam als voorzitter van de AFNL. Dit is 27 juni bekend gemaakt door het collegiaal Bestuur tijdens het Jubileumcongres van de

  ...
 • AFNL-NOA: gemeenten, wij helpen u met bouwopgave!

  Onder het motto ‘mkb-bedrijven bouwen aan en in uw regio’ willen AFNL en NOA de nieuwe gemeentebesturen helpen met de realisatie en uitvoering van de ‘enorme bouwopgave die op hen afkomt. Dat schrijft de stichting in een brief aan alle gemeentebesturen. Inmiddels hebben de meeste gemeenten een nieuw College van Burgemeester en Wethouders. Om de toegevoegde waarde van mkb-bouwers onder de aandacht te brengen, heeft de stichting begin juni de brief verzonden. ‘In deze tijd die bol staat van

  ...
 • Dag van de Bouw compilatie