Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • AFNL-NOA:Kabinet compenseer quarantaineverzuim voor mkb-aannemers!

  Mkb-aannemers in bouw, afbouw en infra vinden dat het Kabinet moet terugkomen op haar besluit loondoorbetaling bij quarantaineverzuim niet te compenseren. Het Kabinet geeft aan dat zo’n regeling niet uitvoerbaar is, omdat de verzuimreden niet achterhaalbaar is. De administratie van een ondernemer levert echter volgens AFNL-NOA voldoende bewijs voor wat betreft de reden van verzuim.

  De ondernemer moet juist die reden van verzuim registreren, daar er bij ziekte verplichtingen

  ...
 • Stimuleringsregeling BBL, bevorder instroom en behoud vakkrachten

  Er zijn verschillende actualiteiten die invloed hebben op de werkgelegenheid in de bouw- en infrasector. Denk bijvoorbeeld aan de coronacrisis, de impact van stikstof en PFAS. Daarom hebben cao-partijen een stimuleringsregeling BBL afgesproken. Deze regeling is beschikbaar vanaf 1 november 2020 en onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om vakkrachten te behouden voor de sector. De regeling wordt uitgevoerd door het Volandis Fonds.

  Inhoud van de regeling...

 • Subsidie Meld- en expertisepunt ambachten is verlengd

  Honderden ambachten kunnen zeker de komende twee jaar weer rekenen op vakkundige hulp bij het duurzaam organiseren van hun beroepsopleidingen. De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie aangenomen om subsidie te blijven verstrekken aan het Meld- en expertisepunt van de SBB. Die organisatie coördineert de opleidingen voor deze specialistische beroepen.

 • In BouwBelang nr 4: Mkb-aannemers gebruiken coronasteunpakket –nog- nauwelijks

  Het coronasteunpakket wordt door mkb-aannemers –nog- nauwelijks tot niet gebruikt; drie echte mkb-ers vertellen in BouwBelang wat er wel moet gebeuren om aan het werk te kunnen blijven. Hierop sluit de AFNL-NOA-beleidsnotitie -verwoord in de Nieuwsrubriek- met het oog op de begrotingsbehandelingen in de Tweede Kamer en de verkiezingen gelijk aan; de notitie kreeg niet voor niets de titel: Mkb-aannemers die door kunnen bouwen; dat is wat Nederland nodig heeft’. Daarnaast in BouwBelang 4 ‘van

  ...
 • Zwaarwerkregeling voor Bouw & Infra vanaf 1 januari 2021 van kracht

  Vanaf 1 januari 2021 kunnen bouwplaatsmedewerkers vóór hun AOW-leeftijd stoppen met werken. Deze cao-afspraak noemen we de zwaarwerkregeling.
  De regeling in het kort:

  • Bouwplaatsmedewerkers kunnen maximaal 3 jaar voor hun AOW-leeftijd stoppen met werken.
  • Het uitkeringsbedrag is 21.200 euro bruto per volledig jaar dat eerder wordt gestopt.
  • Instromen in de regeling kan van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.

  Meer informatie over

  ...
 • AFNL-NOA: ‘Mkb-aannemers die door kunnen bouwen; dat is wat Nederland nodig heeft!

  Met het oog op de behandeling van de Begroting voor Binnenlandse Zaken volgende week in de Tweede Kamer, heeft AFNL-NOA de notitie ‘Mkb-aannemers die door kunnen bouwen; dat is wat Nederland nodig heeft’, aangeboden aan de Tweede Kamerlcommissie BiZa. Deze notitie bevat een aantal politieke aandachtspunten, specifiek vanuit mkb-bouw, -afbouw en -infra

  Cruciaal om de mkb-aannemers in bouw, afbouw en infra de komende tijd door te kunnen laten bouwen aan de enorme woningbouwopgave en

  ...
 • Woningbouwalliantie positief over woningbouwimpuls kabinet:"Nu doorpakken!"

  De Woningbouwalliantie, waarin 20 organisaties zijn betrokken, waaronder de AFNL, verwelkomt het pakket van de Rijksoverheid in de Miljoenennota om het woningtekort op te lossen als een substantiële eerste stap in het aanjagen van de bouw van betaalbare en toekomstbestendige woningen.
  Volgens de alliantie is er echter aanzienlijk meer nodig om het grote woningtekort op te lossen en om Nederland de crisis uit te investeren.

 • Aannemersfederatie: overheden kom met opdrachten!

  Investeer anticyclisch, anders wordt bouw/infra grootafnemer crisispakket 4

  AFNL, vanmorgen met alle aangesloten brancheorganisaties telefonisch bijeen in verband met de coronacrisis, is zeer verontrust over de situatie in de bouw en infra voor de komende periode. Opdrachten drogen op, acquisitie met name bij gemeenten verloopt moeizaam, voorbereidings- en administratieve processen van werken bij gemeenten lopen stroef en met hindernissen en bouwgrond voor nieuwbouw raakt

  ...
 • Informatiebijeenkomst cao Bouw & Infra

  Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra organiseert in de maand september een aantal regionale informatiebijeenkomsten over de nieuwe cao Bouw & Infra. Tijdens deze bijeenkomst willen we u graag voorlichten over de gemaakte afspraken en de nieuwe cao-teksten. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen.

  Met inachtneming van de regels rondom Covid-19 zullen de bijeenkomsten gehouden worden op:

  • Dinsdag 15 september 2020 Van der Valk
  ...
 • Vernieuwde cao Bouw & Infra online

  Een cao moet regelmatig worden aangepast. Niet alleen om er nieuwe cao-afspraken aan toe te voegen, maar ook om bestaande afspraken aan te passen aan veranderde wetgeving.. Cao-partijen hebben daarom tijdens de laatste onderhandelingen afgesproken de structuur en de tekst van de cao te herzien. We zetten de wijzigingen onder elkaar.

 • Nieuwe geluidsregels dreigen woningbouw stil te leggen: overheden, consumenten en bouwsector roepen kabinet op tot actie

  Een groot aantal (branche)organisaties die nauw betrokken zijn bij de huizenmarkt, vrezen dat de nieuwe ontwerp-Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet de woningbouw in grote delen van het land gaat stilleggen. De betrokken partijen roepen het kabinet op om deze problematiek met grote spoed aan te pakken. Dit is essentieel om het steeds verder oplopende woningtekort terug te dringen.

  Recent is de ontwerpregeling geluid voor inspraak vrijgegeven. Die regeling bepaalt dat vanaf 2022

  ...
 • Leden Aannemersfederatie Nederland akkoord met onderhandelingsresultaat cao Bouw & Infra

  Werknemers- en werkgeversorganisaties in de bouw en infra hebben op 29 juni jl. een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao tot 1 januari 2021. Inmiddels hebben de leden van AFNL ingestemd met het resultaat. Ook Bouwend Nederland heeft zich positief uitgesproken over het resultaat. De Vereniging van Waterbouwers, NVB en – namens de werknemers – FNV en CNV zullen op korte termijn beslissen over het

  ...
 • AFNL: tweede stap in verruiming PFAS-normen biedt mkb-aannemers broodnodige ruimte

  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra is verheugd dat de staatssecretaris van I&W in een brief aan de Tweede Kamer extra verruiming aankondigt van de PFAS-normen voor het grondverzet en voor landbodems. Ook verdwijnt het verschil in regels voor toepassing van grond en bagger. AFNL is tevreden met de verruiming, die een oplossing biedt voor een substantieel deel van de problemen, maar had eigenlijk op iets meer gerekend. De staatssecretaris biedt wel het vooruitzicht dat er eind van

  ...
 • Onderhandelingsresultaat cao Bouw & Infra 2020 bereikt

  Werknemers- en werkgeversorganisaties in de bouw en infra hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao tot 1 januari 2021. De focus ligt op het kunnen blijven doorbouwen, ondanks de gevolgen van stikstof, PFAS en corona. Bouwplaatsmedewerkers kunnen vanaf volgend jaar eerder stoppen met werken, omdat partijen het eens zijn geworden over een zwaar werkregeling.

 • Cao-partijen Bouw en Infra praten met elkaar over een nieuwe cao

  De cao is inmiddels afgelopen en door de stikstof, PFAS en Corona crisis zijn cao-partijen nog niet in staat geweest om afspraken te maken over een nieuwe cao. Werkgevers en vakbonden hebben voor het laatst gesproken op 11 maart 2020. Door de intelligente lockdown konden cao-partijen niet meer over de voorstellen spreken.

 • AFNL: goed voor mkb-aannemers dat Kabinet wettelijke betaaltermijnen halveert

  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) vindt het een goede zaak dat de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Rechtsbescherming een wetswijziging voorstellen om de betaaltermijnen van het grootbedrijf aan het mkb te halveren van zestig naar dertig dagen.  Uit onderzoek van de AFNL was al gebleken dat mkb-aannemers nauwelijks effect merkten van de wet met een betaaltermijn van 60 dagen. Maar liefst 90% van de mkb-aannemers in bouw en infra merkte

  ...
 • AFNL- NOA: duidelijke boodschap van Commissie-Remkes

  AFNL en NOA zien licht aan de stikstofhorizon, nu ook de commissie-Remkes aangeeft dat het Kabinet snel met een goed onderbouwde drempelwaarde stikstof moet komen voor de emissie tijdens bouwwerkzaamheden. Volgens AFNL-NOA moeten de aanbevelingen van Remkes snel worden opgevolgd, zodat nieuwe ruimte wordt gecreëerd voor activiteiten in bouw, afbouw en infra. Dit stellen AFNL en NOA in reactie op het vandaag gepresenteerde commissierapport ‘Niet alles kan overal’.