De bouw- en afbouwsector en de hele woningmarkt gericht op verduurzamen en energie besparen zijn gebaat bij een instrument om opdrachtgevers aan te zetten tot energiezuinig maken, verduurzamen, renoveren van bestaande woningen, sloopmateriaal hergebruiken en duurzame, circulaire of energiezuinige nieuwbouw. Om opdrachtgevers hiertoe aan te zetten zou het lage btw-tarief op nieuwbouw, renovatie/onderhoud, sloop/hergebruik een enorme impuls kunnen geven. Een structureel laag btw-tarief kan opdrachtgevers net die prikkel geven en levert opdrachten voor aannemers en werkgelegenheid op. Uiteraard levert het de overheid wat minder btw op, maar daar tegenover staat dat er wordt bespaard op de WW-uitkeringen, er meer loon- en inkomstenbelasting wordt afgedragen én de enorme energiebesparings- en verduurzamingsoperaties in Nederland een boost krijgen.