Het ledenbulletin van oktober met bijbehorende bijlage is te vinden in het menu ledenbulletin.