Het ledenbulletin van november is verschenen. U kunt het in het menu ledenbulletin downloaden.