Het ledenbulletin van september met de bijbehorende bijlagen is te vinden in het menu ledenbulletin.