Het ledenbulletin van september is in het menu ledenbulletin te lezen. Of download het direct.